DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.10.2012 17:28:41 

Plzeňští celiaci

O nemoci
  Celiakie, základní informace Celiakální sprue (celiakie, glutenová enteropatie) je chronické celoživotní onemocnění, charakterizované trvalou nesnášenlivostí lepku (glutenu) a typickými zánětlivými změnami sliznice tenkého střeva. Tyto změny vedou k porušenému vstřebávání všech živin, minerálů, vitaminů i vody, stupeň této poruchy je odvislý od tíže postižení sliznice – proto se vyskytují různé klinické formy od plně rozvinutých až k formám neúplným či zcela bezpříznakovým. S onemocněním se setkáváme nejčastěji v dětském věku, ale může se manifestovat kdykoliv v dospělosti. Výskyt je celosvětový, ale s výraznými regionálními rozdíly a v naší středoevropské oblasti je udáván počtem 1:200-300 porodů, přesné údaje ale chybí. Onemocnění popsal poprvé Samuel Gee (1888) u dětí, vyvolávající příčinu předpokládal v potravě, ale neurčil ji. Až Dicke v roce 1950 doložil, že oním dietním faktorem je lepek, bílkovinný komplex obsažený v povrchních vrstvá obilních zrn. Mechanizmus poškození střevní sliznice dosud nebyl spolehlivě objasněn, jde zřejmě o abnormální imunitní reakci na lepek, resp. jeho gliadinové štěpy. Ve sliznici nemocných dochází k tvorbě antigliadinových protilátek, tyto ji pak poškozují a spouští zánětlivý proces. Dokladem genetické dispozice je dědičnost ( asi 10% u příbuzných I. stupně) i časté laboratorní či bioptické odchylky u bezpříznakových rodičů postižených dětí.
________________________________________________________________________________________________

Nesnášenlivost lepku

Nemoci způsobené nesnášenlivostí lepku jsou celiakie, Duhringova dermatitida a alergie na lepek. U celiakie a alergie na lepek je bezlepková dieta jediný způsob, jak zabránit projevům nemoci. Dodržováním bezlepkové diety obyčejně v relativně krátké době tyto projevy vymizí. U Duhringovy dermatitidy je bezlepková dieta základní terapií. Pokud nestačí, bývá doplněna medikamenty. Reakce na zavedení bezlepkové diety může být pomalejší než u celiakie.Pokud se po zavedení bezlepkové diety stav nezlepší, je nutné hledat další alergie. Někteří lidé jsou alergičtí na další potraviny, např. na sóju nebo brambory, které se při bezlepkové dietě používají ve vetší míře než obyčejně.celiake ani Duhringova dermatitida nejsou v současné době vyléčitelné. Bezlepkovou dietou odstraníme projevy těchto nemocí, ale samotnou nemoc nevyléčíme. Proto musíme bezlepkovou dietu dodržovat neustále.Cesta k diagnóze trvala u řady bezlepkářů i několik let.


Tady si můžete o celiakii přečíst i další informace


Další informace o nemoci jsou například na stránkách České gastroenterologické společnosti